red kiwi e sigara - Royal Honey

Phương pháp Montessori

Học toán theo phương pháp Montessori
31/08/2016

Giờ Toán học thú vị của các bạn nhỏ trường FFS

Vì sao cần tấm thảm nhỏ khi học với các giáo cụ Montessori?
11/04/2014

Mục đích của việc sử dụng tấm thảm nhỏ là để xác định phạm vi hoạt động của trẻ, thực hiện đúng nguyên tắc cơ bản của phương pháp Montessori là "tự do trong giới hạn".

Phương pháp Montessori đặc trưng
11/04/2014

Phương pháp Montessori là phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được Dr. Maria Montessori phát triển trên