LÊ THỤC TRANG

Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG – LÊ THỤC TRANG
Trình độ:
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh Thương Mại – Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Trung cấp Giáo dục Mầm non – Trung cấp Tổng hợp Hà Nội
Kinh nghiệm:
  • 5 năm trưởng nhóm kinh doanh công ty Thương mại Dịch vụ Medixin
  • 10 năm giảng viên Kinh tế -Tài chính trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội
  • Chiến sĩ thi đua năm học 2015-2016
  • Quản lý giỏi cấp Quận năm học 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019.

Danh Sách Ban giám hiệu