LÊ THỤC TRANG

Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG
Trình độ:
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh Thương Mại – Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Trung cấp Giáo dục Mầm non – Trung cấp Tổng hợp Hà Nội
Kinh nghiệm:
  • 5 năm trưởng nhóm kinh doanh công ty Thương mại Dịch vụ Medixin
  • 10 năm giảng viên Kinh tế -Tài chính trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội