BÙI THỊ VÂN

  • Giáo viên chủ nhiệm lớp Hương Thảo
  • Giáo viên Montessori thực tập MIA Hoa Kì

Trình độ:

  • Cử nhân
  • Chứng chỉ lý thuyết Montessori dành cho trẻ 3-6 tuổi – Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ (MIA).

Kinh nghiệm:

Danh Sách Đội ngũ nhân sự