Trần Duy Thị Hoa

Trần Duy Thị Hoa: Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ :
 • Tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội khoa Giáo Dục Mầm Non.
 • Chứng chỉ lý thuyết Montessori cho trẻ 0- 3.
 • Chứng chỉ lý thuyết Montessori cho trẻ 3-6 .
 • Hoàn thành các khóa học : Cha mẹ am hiểu.
 • Hoàn thành khóa học: Cha mẹ đồng hành.
 • Hoàn thành khóa học:  Kỷ luật không nước mắt
 • Kinh nghiệm
 • 7 năm dạy tại trường FFS
 • Thành tích :
 • GV Giỏi.
 • Năng khiếu :
 • Đọc thơ, kể chuyện.

Danh Sách GV Montessori Việt Nam