LÊ HIỀN

Giáo viên chủ nhiệm lớp Riềng Đỏ (3 - 6 tuổi)

Giáo viên chủ nhiệm lớp Riềng Đỏ (3 – 6 tuổi)

Giáo viên Montessori thực tập

Trình độ:

Tốt nghiệp Cao đẳng trường Cao đẳng sư phạm Trung Ương, ngành Giáo dục Mầm non

‘Chứng chỉ lý thuyết khóa đào tạo Giáo viên Montessori lứa tuổi 2,5-6 – Viện Montessori Hoa Kỳ MIA

 

Danh Sách Đội ngũ nhân sự