LÊ HUYỀN TRANG

Giáo viên lớp Hành Tím (3-6 tuổi). Giáo viên Montessori thực tập

Giáo viên lớp Hành Tím (3-6 tuổi)

Giáo viên Montessori thực tập

Trình độ:

Cử nhân Đại học sư phạm Hà Nội, khoa Giáo dục Mầm non

Chứng chỉ lý thuyết khóa đào tạo Giáo viên Montessori lứa tuổi 2,5-6 – Viện Montessori Hoa Kỳ MIA

Kinh nghiệm:

 

Danh Sách Đội ngũ nhân sự