NGÔ THỊ VÂN ANH

  • Giáo viên chủ nhiệm lớp Gừng Vàng
  • Giáo viên Montessori thực tập Hoa Kỳ Hoa Kỳ

Trình độ:

  • Cử nhân sư phạm Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Chứng chỉ lý thuyết Montessori dành cho trẻ 3-6 tuổi – Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ (MIA).

Kinh Nghiệm:

 

Danh Sách Đội ngũ nhân sự