NGUYỄN THỊ BỐN

Giáo viên lớp Mật Ong (18-36 tháng tuổi)

Giáo viên lớp Mật Ong (18-36 tháng tuổi)

Trình độ:

Cử nhân Đại học sư phạm Hà Nội 1, khoa Sư phạm Sinh

Chứng chỉ trợ tá Montessori của Tổ chức Montessori Hoa Kỳ – AMS

Danh Sách Đội ngũ nhân sự