NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

  • Giáo viên lớp Hương Thảo
  • Trợ tá Mon cho trẻ 3-6 tuổi

Trình độ:

  • Trung cấp tổng hợp Hà Nội
  • Chứng chỉ lý thuyết Montessori dành cho trẻ 3-6 tuổi – Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ (MIA).

Kinh nghiệm:

 

Danh Sách Đội ngũ nhân sự