NGUYỄN THỊ HẢI

Giáo viên lớp Hạt tiêu (18-36 tháng tuổi)

Giáo viên lớp Hạt tiêu (18-36 tháng tuổi)

Trình độ:

Tốt nghiệp trung cấp trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội, khoa Giáo dục Mầm non

Chứng chỉ trợ tá Montessori lứa tuổi 0-3

Danh Sách Đội ngũ nhân sự