NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Giáo viên chủ nhiệm lớp Thì Là (3 - 6 tuổi)

Giáo viên chủ nhiệm lớp Thì Là (3 – 6 tuổi)

Giáo viên Montessori thực tập

Trình độ:

Cử nhân Đại học sư phạm Hà Nội, khoa Giáo dục Mầm non

Chứng chỉ lý thuyết khóa đào tạo Giáo viên Montessori lứa tuổi 2,5-6 – Viện Montessori Hoa Kỳ MIA

Chứng chỉ trợ tá Montessori của Học viện đào tạo giáo viên Montessori quốc tế NMI.

Kinh nghiệm:

Danh Sách Đội ngũ nhân sự