NGUYỄN THỊ PHƯỢNG A

Giáo viên lớp Hạt Tiêu (18-36 tháng tuổi)

Giáo viên lớp Hạt Tiêu (18-36 tháng tuổi)

Trình độ:

Tốt nghiệp trung cấp trường Cao đẳng sư phạm trung ương, khoa Giáo dục mầm non

Chứng chỉ trợ tá Montessori lứa tuổi 0-3

Danh Sách Đội ngũ nhân sự