PHẠM THỊ QUỲNH

Giáo viên lớp Hạt Tiêu (18-36 tháng tuổi)

Giáo viên lớp Hạt Tiêu (18-36 tháng tuổi)

Trình độ:

Tốt nghiệp trung cấp trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình, khoa Sư phạm mỹ thuật

Chứng chỉ trợ tá Montessori lứa tuổi 3-6

 

Danh Sách Đội ngũ nhân sự