PHẠM THỊ TÂM

Giáo viên lớp Vani (6-18 tháng tuổi)

Giáo viên lớp Vani (6-18 tháng tuổi)

Trình độ:

Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Thái Bình, khoa Sư phạm Tiếng Anh

Tốt nghiệp Trung cấp SP Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội, khoa Sư phạm Mầm non

Chứng chỉ trợ tá Montessori lứa tuổi 0-3

Danh Sách Đội ngũ nhân sự