PHAN THỊ QUỲNH LÂM

Giáo viên lớp Hành Tím (3-6 tuổi)

Giáo viên lớp Hành Tím (3-6 tuổi)

Trình độ:

Tốt nghiệp Cao đẳng truyền hình, khoa báo chí

Kinh nghiệm:

 

Danh Sách Đội ngũ nhân sự