PHÙNG THỊ HẰNG

Giáo viên lớp Vani (6-18 tháng tuổi)

Giáo viên lớp Vani (6-18 tháng tuổi)

Trình độ:

Tốt nghiệp trung cấp, trường Cao đẳng sư phạm Trung ương, khoa Giáo dục mầm non

Chứng chỉ trợ tá Montessori lứa tuổi 0-3

Danh Sách Đội ngũ nhân sự