TRỊNH THỊ HƯƠNG LY

Giáo viên lớp Tỏi Tía (3-6 tuổi)

Giáo viên lớp Tỏi Tía (3-6 tuổi)

Trình độ:

Tốt nghiệp trung cấp Cao đẳng sư phạm TW, khoa Giáo dục mầm non

Danh Sách Đội ngũ nhân sự