red kiwi e sigara - Royal Honey

About

English content: Trường mầm non Những Ngón Tay Bay (Flying Fingers School – FFS) là một ngôi trường được thiết kế, xây dựng, lên chương trình, lựa chọn giáo cụ, nội thất,…bằng những tấm lòng trong! 

Tôn chỉ giáo dục
Sứ mệnh của nhà trường
Sự khác biệt của FFS
Triết lý của FFS
Slogan của FFS
Phụ huynh và FFS