red kiwi e sigara - Royal Honey

Timetable

THỜI GIAN  HOẠT ĐỘNG
  Thứ Hai đến thứ Năm Thứ Sáu    
07h30-8h30 Đón trẻ, ăn sáng

Special day với các hoạt động:

– Nghệ thuật

– Cooking

– Kể chuyện rối tay

– Xem phim

– Lễ hội

– Tiệc sinh nhật

– Dã ngoại

– Chăm sóc môi trường

08h30-9h00 Tập thể dục
09h00-9h45 Học Tiếng Anh ( 2 buổi với giáo viên bản ngữ, 2 buổi với giáo viên Việt Nam)
09h45-10h30

– Thứ Hai, thứ Tư: hoạt động học theo phương pháp Glenn Doman: Phát triển ngôn ngữ, tư duy toán học, kiến thức môi trường xung quanh và tập Gym để phát triển thể chất cũng như não bộ

– Thứ Ba, thứ Năm: lớp Mỹ thuật sáng tạo

10h30-11h30   Ăn trưa & vệ sinh
11h30-14h30 Ngủ trưa
14h30-15h15 Ăn chiều
15h15-16h30 Hoạt động học theo phương pháp Montessori
16h30-17h30 Vận động tự do, trả trẻ

THỜI GIAN  HOẠT ĐỘNG
  Thứ Hai đến thứ Năm Thứ Sáu    
07h30-8h30 Đón trẻ, ăn sáng

Special day với các hoạt động:

– Nghệ thuật

– Cooking

– Kể chuyện rối tay

– Xem phim

– Lễ hội

– Tiệc sinh nhật

– Dã ngoại

– Chăm sóc môi trường

08h30-9h00 Tập thể dục
09h00-9h45 Hoạt động học theo phương pháp Glenn Doman: Phát triển ngôn ngữ, tư duy toán học, kiến thức môi trường xung quanh và tập Gym theo chương trình Gymnademic để phát triển thể chất cũng như não bộ
09h45-10h30 Học tiếng Anh (2 buổi với giáo viên bản ngữ,
2 buổi với giáo viên Việt Nam)
10h30-11h30   Ăn trưa & vệ sinh
11h30-14h30 Ngủ trưa
14h30-15h15 Ăn chiều
15h15-16h30 Hoạt động học theo phương pháp Montessori
16h30-17h30 Vận động tự do, trả trẻ

THỜI GIAN  HOẠT ĐỘNG
  Thứ Hai đến thứ Năm Thứ Sáu    
07h30-8h30 Đón trẻ, ăn sáng

Special day với các hoạt động:

– Nghệ thuật

– Cooking

– Kể chuyện rối tay

– Xem phim

– Lễ hội

– Tiệc sinh nhật

– Dã ngoại

– Chăm sóc môi trường

08h30-11h00 Hoạt động học theo phương pháp Montessori
11h00-11h20 Vận động
11h20-12h00 Ăn trưa, vệ sinh
12h00-14h30   Ngủ trưa
14h30-15h00 Ăn chiều
15h00-15h45

– Thứ Hai, thứ Tư: học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ

– Thứ Ba, thứ Năm: học năng khiếu theo chương trình tự chọn: Karate; múa; cảm thụ âm nhạc và toán siêu tốc

15h45-16h30

– Thứ Hai, thứ Tư: các hoạt động phát triển ngôn ngữ tiếng Việt, nhận thức, kỹ năng làm việc theo nhóm…

– Thứ Ba, thứ Năm: Học tiếng Anh với giáo viên Việt Nam.

16h30-17h30 Vận động tự do, trả trẻ

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
7h30-8h30 Ăn sáng
8h30-9h00 Tắm nắng và dạo chơi với thiên nhiên
9h00-9h30 Hoạt động học với phương pháp Glenn Doman: ngôn ngữ, tư duy toán học, môi trường xung quanh
9h30-10h15 Trẻ dưới 15 tháng tuổi ngủ giấc ngắn
Trẻ trên 15 tháng tuổi hoạt động học có chủ đích tại các phòng kỹ năng
10h15-11h15   Ăn trưa
11h15-14h30 Vệ sinh + ngủ trưa
14h30-15h30 Ăn chiều
15h30-16h00 Âm nhạc hoặc vận động theo chương trình Gymnademics (phương pháp Glenn Doman)
16h00-16h15 Uống sữa
16h15-17h30 Hoạt động giáo dục có chủ đích, vận động tự do, trả trẻ