NGUYỄN THỊ ANH

  • Giáo viên chủ nhiệm lớp Chanh Cốm (18 – 36 tháng)
Trình độ:

– Tốt nghiệp trường Đại Học Hùng Vương. Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non

– Tham gia khóa học “Kỷ luật không nước mắt” của Viện đào tạo kỹ năng GS – Diễn giả: ThS. Trần Thị Ái Liên

– Tham gia khóa học “Cùng con vui Anh Ngữ” của Viện đào tạo kỹ năng GS – Diễn giả: ThS. Trần Thị Ái Liên

 

Kinh nghiệm:

– 2 năm kinh nghiệm làm giáo viên mầm non tại Trường mầm non Choong Ang (Hàn Quốc).

– Thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện cho trẻ do nhóm tình nguyện MD tổ chức