Giáo viên trong lớp học Montessori

04 nhiệm vụ của Giáo viên Montessori:
  • Đánh thức tâm hồn và khả năng sáng tạo của trẻ;
  • Khích lệ mong muốn bình thường của trẻ về sự độc lập và ý thức về lòng tự trọng;
  • Giúp trẻ phát triển tính nhân văn, tác phong lịch sự và tính tự giác – những tính cách khiến trẻ trở thành người có ích cho xã hội;
  • Giúp trẻ học cách quan sát, đặt câu hỏi và khám phá các ý tưởng một cách độc lập.

Giáo viên sẽ không trình bày bài giảng và bắt học sinh học vẹt. Thay vào đó, giáo viên sẽ hướng dẫn thao tác các học cụ được thiết kế đặc biệt và với các học cụ này, học sinh sẽ tự tìm hiểu và khám phá.

Giáo viên chuẩn bị kỹ lưỡng môi trường lớp học với các học cụ và hoạt động đáp ứng sở thích, trình độ học và nhu cầu phát triển của các học sinh. Các học cụ và hoạt động sẽ được giáo viên giới thiệu tuần tự cho mỗi học sinh, đặt nền tảng cho việc học tập một cách độc lập.

Giáo viên thường xuyên nắm bắt sự tiến bộ của mỗi học sinh và các khái niệm hoặc kỹ năng mà học sinh đó sắp thành thạo. Giáo viên biết được khi nào cần có sự giúp đỡ đặc biệt hoặc khi nào cần thách thức học sinh học ở mức độ cao hơn.

Giáo viên Montessori cần là:

Người quan sát có kỹ năng: Khi quan sát cẩn thận, giáo viên Montessori biết được sở thích, tác phong học tập và tính khí của từng học sinh. Giáo viên hiểu nhu cầu phát triển và nhận biết “các thời kỳ nhạy cảm” của học sinh, khi đó học sinh ở trạng thái sẵn sàng nhất để học một khái niệm hoặc kỹ năng mới.

Đồng thời, giáo viên lựa chọn các học cụ và bài học khiến học sinh quan tâm và bị cuốn hút vào việc học. Khi quan sát thấy học sinh đã tinh thông một khái niệm hoặc thành thạo một kỹ năng, giáo viên giới thiệu các bài học mới ở mức độ phức tạp và trừ tượng hơn.

Người hỗ trợ sáng tạo: Giáo viên là chỗ dựa khi học sinh thực hiện hoạt động của mình. Giáo viên động viên, chia sẻ sự thành công và dẫn dắt để học sinh hiểu rõ hơn. Giáo viên giúp học sinh vươn đến những mục tiêu cao hơn khi học sinh đã thành thạo một kỹ năng nào đó, bởi vậy chúng liên tục bị thách thức và háo hức học tập.

Khi học sinh có sự tiến bộ, giáo viên điều chỉnh các học cụ để đáp ứng nhu cầu thay đổi của học sinh.

Người xây dựng tính cách: Lớp học Montessori là một cộng đồng có quan hệ gắn bó, thân thiết, mảnh đất màu mỡ để nuôi dưỡng các tính cách tốt ở trẻ để chúng trở thành công dân thế giới và người làm chủ hành tinh này.

Bằng hành vi và thái độ của mình, giáo viên là biểu tượng cho các giá trị như sự thấu cảm, lòng trắc ẩn và biết chấp nhận sự khác biệt cá nhân. Giáo viên khích lệ để học sinh trở thành người cư xử lịch sự và tốt bụng. Giáo viên cũng gắn kết học sinh trong các hoạt động tập thể nhằm nâng cao tinh thần làm việc nhóm, tính trách nhiệm, tính tự giác và sự tôn trọng.

(Source: AMS, The Montessori Foundation)