Học cụ Montessori

1. Học cụ Montessori được thiết kế nhằm lôi cuốn trẻ tìm hiểu, học hỏi
  • Được làm bằng nhiều chất liệu và có kết cấu khác nhau. 1 số được làm bằng gỗ với bề mặt được đánh bóng và mịn. 1 số được làm bằng kim loại được tráng men, vải, sứ,…
  • Với những học cụ dễ vỡ, trẻ sẽ học được tính cẩn thận, biết quý trọng và học cách giữ gìn các học cụ.
  • Giáo viên Montessori thao tác với các học cụ một cách chậm rãi, cẩn thận và quý trọng như thể các học cụ được làm bằng vàng. Tự nhiên, trẻ sẽ có cảm giác rằng các học cụ này có gì đó rất kỳ diệu
2. Học cụ Montessori rất thông minh
  • Với mỗi học cụ, trẻ sẽ chỉ học một kỹ năng hoặc khái niệm tại một thời điểm.
  • Khi thao tác với các học cụ, trẻ tự biết mình có thực hiện đúng hay không. Nếu chưa thực hiện được, trẻ có thể thử lại, nhờ bạn khác giúp hoặc nhờ giáo viên gợi ý.
  • Học cụ có nhiều mức thử thách khác nhau và có thể sử dụng nhiều lần tại các mốc phát triển khác nhau của trẻ. Ví dụ: Pink Tower có thể dùng để học xếp chồng, kết hợp với “Brown Stair” để học về so sánh; hoặc khi trẻ lớn hơn, có thể dùng để học về tính tương quan và kích thước. Chuỗi hạt màu vàng có thể dùng để học hệ thập phân hoặc hình học.
  • Sử dụng các đồ vật và hoạt động cụ thể để biến các khái niệm trừu tượng thành hình dạng cụ thể. Ví dụ: Hệ thập phân được thể hiện bằng các chuỗi hạt màu vàng, cỡ hạt ngọc trai và nhìn khá hấp dẫn.
3. Học cụ Montessori khuyến khích hoạt động

Trẻ phải sử dụng toàn bộ cơ thể (chuyển động) và tất cả giác quan (nhìn, nghe, ngửi, sờ, nếm) trong quá trình học.

4. Học cụ Montessori “phát triển” cùng với trẻ

Học cụ được thiết kế để trẻ có thể học trong cả một quá trình dài. Ví dụ: Với Binomial Cube, trẻ mầm non sử dụng để học về màu sắc và hình dạng; học sinh tiểu học sử dụng để học về công thức đại số; học sinh trung học cơ sở sử dụng kết hợp với các học cụ khác để giải các phép tính đại số.

5. Học cụ Montessori khuyến khích khám phá

Trẻ có thể học theo hướng dẫn của giáo viên, hoặc quan sát các bạn khác hoặc đối với một số học cụ, trẻ có thể tự do khám phá. Giáo viên không bao giờ đưa cho trẻ câu trả lời mà sẽ trẻ tự tìm câu trả lời cho mình thông qua thao tác với các học cụ. VD: Bài học về đặt học cụ lên tấm thảm hoặc bàn sẽ giúp trẻ phát triển thói quen làm việc, các kỹ năng tổ chức và chiến lược tư duy khái quát.

(Source: AMS)