Nguyên lý cơ bản của Phương pháp Montessori

Tôn trọng trẻ

Tôn trọng trẻ là nguyên tắc làm nền tảng cho tất cả các nguyên lý khác của phương pháp Montessori.

Giáo viên thể hiện sự tôn trọng đối với trẻ khi hướng dẫn trẻ trong các hoạt động và học tập. Khi trẻ có quyền lựa chọn, chúng có thể phát triển các kỹ năng và khả năng cần thiết để tự chủ trong việc học tập hiệu quả và có lòng tự trọng tích cực.

Trí tuệ hút (thấm)

Bà Montessori cho rằng trẻ có thể tự học và không thể không học. Trẻ học từ chính môi trường mà chúng đang sống. Trẻ học ngay từ lúc mới được sinh ra và bản thân chúng là một cỗ máy có khả năng học tập một cách diệu kỳ. Trẻ luôn học hỏi bởi chúng là con người biết suy nghĩ. Nhưng những gì trẻ học được lại phụ thuộc phần lớn vào giáo viên, kinh nghiệm và môi trường. Các giáo viên mầm non cần luôn nhớ rằng trẻ học theo bản năng bẩm sinh, luôn sẵn sàng để học và có khả năng học.

Các thời kỳ nhạy cảm

Bà Montessori cho rằng có những thời kỳ nhạy cảm mà khi đó, trẻ phản ứng nhạy cảm hơn đối với một số hành vi nhất định và có thể học các kỹ năng cụ thể dễ dàng hơn.

Mặc dù tất cả trẻ đều trải qua các thời kỳ nhạy cảm giống nhau (VD: thời kỳ nhạy cảm đối với việc viết), với mỗi trẻ thì thứ tự và thời gian của các thời kỳ này lại khác nhau. Vai trò của giáo viên là quan sát để nhận biết thời kỳ nhạy cảm của trẻ và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ bộc lộ khả năng.

Môi trường được chuẩn bị

Bà Montessori cho rằng trẻ học tập tốt nhất trong một môi trường được chuẩn bị, đó là nơi trẻ có thể tự làm mọi việc. Trong môi trường được chuẩn bị, các học cụ và đồ dùng được sắp xếp ngăn nắp để trẻ có thể dễ dàng tiếp cận. Các lớp học Montessori phù hợp cho việc học theo phương pháp lấy trẻ làm trung tâm và học một cách chủ động.

Tự do là đặc điểm cốt yếu của môi trường được chuẩn bị. Bởi trẻ trong môi trường đó được tự do khám phá các học cụ mà chúng lựa chọn, chúng tiếp thu từ chính những gì chúng tìm thấy.

Tự học hỏi

Khi trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động trong một môi trường được chuẩn bị và có quyền tự do lựa chọn, chúng sẽ tự học hỏi. Các giáo viên Montessori chuẩn bị phòng học sao cho trẻ có thể tự học hỏi ở đó.

(Source: Early Children Education Today)