Phương pháp Montessori đặc trưng

Phương pháp Montessori là phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được Dr. Maria Montessori phát triển trên cơ sở những quan sát khoa học đối với trẻ từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành.

Phương pháp Montessori đã trải qua hơn 100 năm phát triển và được công nhận rộng rãi khắp toàn cầu.

Phương pháp này quan niệm rằng theo bản năng, trẻ rất ham học và có thể tự học trong một môi trường được chuẩn bị kỹ lưỡng và hỗ trợ cho việc học của trẻ. Phương pháp này coi trọng tinh thần nhân bản và sự phát triển toàn diện của trẻ về mặt thể chất, xã hội, cảm xúc và nhận thức.

Đặc trưng của phương pháp Montessori:

  • Lớp học trộn lẫn lứa tuổi: trẻ nhỏ học từ trẻ lớn hơn; trẻ lớn học thông qua việc dạy cho trẻ nhỏ hơn những kỹ năng mà chúng đã thành thạo. Đây cũng chính là những gì đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người thường xuyên phải làm việc và giao tiếp với những người ở các độ tuổi khác nhau và trong các tình huống khác nhau.
  • Môi trường được chuẩn bị với các học cụ được thiết kế đặc biệt. Giáo viên sắp xếp lớp học để khuyến khích tính độc lập, tự do trong giới hạn và kỷ luật.
  • Giáo viên được chứng nhận đã tham gia Chương trình đào tạo giáo viên Montessori.
  • Giáo viên giữ vai trò hướng dẫn: Dr. Montessori đã quan sát và thấy rằng khi trẻ phát triển, chúng sẽ trải qua các thời kỳ nhạy cảm hay còn gọi là “cửa sổ cơ hội” – giai đoạn phát triển kỳ diệu. Ở giai đoạn này, việc học gần như là tiếp thu một cách bản năng. Chính vì vậy, trách nhiệm của các giáo viên Montessori là lựa chọn những bài học và sử dụng các đồ dùng học tập phù hợp nhằm giúp trẻ học tập và phát huy tối đa khả năng của mình.

Với phương pháp Montessori trẻ được học những gì?

  • Thực hành cuộc sống
  • Giác quan
  • Ngôn ngữ
  • Toán học
  • Văn hóa: Địa lý, Lịch sử, Khoa học, Động vật học, Thực vật học
  • Nghệ thuật: Âm nhạc, Diễn kịch, Vẽ, Thủ công, Tạo hình,…