red kiwi e sigara - Royal Honey

Thông tin tuyển sinh

FFS luôn hoan nghênh và sẵn sàng cung cấp tới Quý phụ huynh các thông tin về chúng tôi như cơ sở vật chất, chương trình giáo dục, chương trình dinh dưỡng… Quý phụ huynh vui lòng tới phòng Tuyển sinh của FFS để chúng tôi có thể đón tiếp.

Tìm hiểu thông tin và làm quen
Đăng ký nhập học & Sắp xếp lớp học
Đón tiếp phụ huynh

 

Cảm ơn bạn đã dành thời gian tìm hiểu thông tin về Trường.