Tôn chỉ giáo dục

Tôn chỉ giáo dục tại FFS: Coi trọng sự khác biệt của trẻ Chúng tôi coi “mỗi trẻ là duy nhất”.

Do đó, mọi hoạt động của FFS đều xuất phát từ việc coi trọng sự khác biệt đó. Chúng tôi nỗ lực đề cao ý thức tìm hiểu cá nhân dựa trên sở trường, sở thích, ước mơ của trẻ nhằm nâng đỡ, tạo điều kiện để các con phát huy tối đa khả năng nội tại của mình. Đối với chúng tôi, tiêu chuẩn chính xác nhất để đánh giá quá trình giáo dục chính là sự hạnh phúc của trẻ.

 
Đăng ký tư vấn miễn phí